مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مترو محدود است، شهروندان باید از سفر درون شهری به خاطر هر موضوع کوچکی، پرهیز کنند. تسنیم نوشت: مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مترو محدود است، شهروندان باید از سفر درون شهری به خاطر هر موضوع کوچکی، پرهیز کنند. فرنوش نوبخت درباره وضعیت فاصله گذاری اجتماعی در مترو، اظهار کرد: ظرفیت مترو محدود است؛ در این شرایط نباید تقاضای سفر زیاد باشد و شهروندان به خاطر هر موضوع کوچکی سفر درون شهری داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه باید تقاضای سفر را کنترل کنیم، ادامه داد: در حال حاضر اکثر مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند و ما نیز همچنان این موضوع را به آنها متذکر می شویم و از آنها میخوایم به طور حتم از ماسک استفاده کنند. خوشبختانه از این حیث مشکلمان نسبت به گذشته کمتر شده است.
0 0
نویسنده : ارشاد محمودی
تاریخ ارسال : 1399/07/12 17:02:51

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 274
ادامه مطلب 328
ادامه مطلب 1011
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 284
ادامه مطلب 220
ادامه مطلب 235
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 230
ادامه مطلب 212
ادامه مطلب 249