کسب درآمد از اشتراک ویدیو

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مترو محدود است، شهروندان باید از سفر درون شهری به خاطر هر موضوع کوچکی، پرهیز کنند. تسنیم نوشت: مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مترو محدود است، شهروندان باید از سفر درون شهری به خاطر هر موضوع کوچکی، پرهیز کنند. فرنوش نوبخت درباره وضعیت فاصله گذاری اجتماعی در مترو، اظهار کرد: ظرفیت مترو محدود است؛ در این شرایط نباید تقاضای سفر زیاد باشد و شهروندان به خاطر هر موضوع کوچکی سفر درون شهری داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه باید تقاضای سفر را کنترل کنیم، ادامه داد: در حال حاضر اکثر مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند و ما نیز همچنان این موضوع را به آنها متذکر می شویم و از آنها میخوایم به طور حتم از ماسک استفاده کنند. خوشبختانه از این حیث مشکلمان نسبت به گذشته کمتر شده است.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب