خانه احمد محمود نویسنده سرشناس در اهواز فروخته شد. میراث خبر: خانه احمد محمود نویسنده سرشناس در اهواز فروخته شد.   خانه احمد محمود فروخته شد   به رغم وعده‌ها برای تبدیل این خانه به موزه، خانه فروخته شده و حال سرنوشت آن نامشخص است.
0 0
نویسنده : ارشاد محمودی
تاریخ ارسال : 1399/07/12 17:00:57

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 341
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321