محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا گفت: به لحاظ اخلاقی جالب نیست که جناحی از فردی حمایت کند اما بعد بگوید حمایتی نداشته‌ام. اصولگرایان از احمدی‌نژاد حمایت کردند اما وقتی به زعم خود دیدند که او دیگر رسم اصولگرایی ندارد، از او فاصله گرفتند و اصلاح‌طلبان هم نسبت به روحانی همین کار را کردند. خبرگزاری ایسنا: محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره اینکه تا چه میزان افکار عمومی از اصلاح طلبان می پذیرند که آنها نقش کمی در دولت و مشکلات کشور داشته اند، اظهار کرد: هرقدر که جامعه اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد را پذیرفت، به همان میزان هم از اصلاح طلبان می پذیرد که در عملکرد دولت روحانی نقش نداشته اند.البته قبول دارم احمدی نژاد و روحانی از بدنه رای و جناح حامی خود فاصله گرفتند ولی افکار عمومی این را نمی پذیرد که جناحی از تصمیم سیاسی خود عقب نشینی کند. وی در ادامه افزود: به لحاظ اخلاقی هم جالب نیست که جناحی از فردی حمایت کند اما بعد بگوید حمایتی نداشته ام. اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کردند اما وقتی به زعم خود دیدند که او دیگر رسم اصولگرایی ندارد، از او فاصله گرفتند و اصلاح طلبان هم نسبت به روحانی همین کار را کردند. در زمان دولت دوم خاتمی هم عده ای از اصلاح طلبان از او فاصله گرفته و از مرگ اصلاحات گفتند. در دولت هاشمی هم کسانی که شعار می دادند مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است، وقتی احساس کردند شرایط بر وفق مرادشان نیست، گفتند که ما نبودیم که از هاشمی حمایت کردیم. مهاجری در پایان با بیان اینکه افکار عمومی این برائت ها را باور نمی کند، تصریح کرد: دلیل اینکه عده ای از رییس جمهور می برند این است که فرایند انتخاب فرد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حزبی نیست. در انتخابات حزبی وقتی کاندیدای حزب در انتخابات رای آورد، آن حزب مسئول عملکرد رییس جمهور منتخب می شود. در ایران چون این فرایند وجود ندارد، بعد مدتی «من نبودم های» حامیان رییس جمهور شروع شده و این افراد مسئولیت خود را نمی پذیرند. البته این ها در نظر افکار عمومی دعواهای بیهوده است و مردم این افراد را به عنوان افرادی که مسئولیت نپذیرفته و در انتخابات بعدی دنبال جمع کردن رای برای افراد دیگری هستند.
0 0
نویسنده : ارشاد محمودی
تاریخ ارسال : 1399/07/12 17:13:24

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 341
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321