کسب درآمد از اشتراک ویدیو

♦️اجباری شدن ماسک در تهران از هفته آینده
  🔹معاون کل وزیر بهداشت: از هفته آینده در تهران استفاده از ماسک اجباری می‌شود و میزان جریمه عدم استفاده از ماسک به‎زودی مشخص می‌شود.
🔹تاکنون فقط در ادارات و مغازه‌ها ماسک اجباری بود. از وضعیت فعلی خیلی ناراضی هستیم.
"فارس" (1399.7.12)(2020.10.3)(1442.2.15)
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب