خرید هاست وردپرس و ارزان
♦️اجباری شدن ماسک در تهران از هفته آینده
  🔹معاون کل وزیر بهداشت: از هفته آینده در تهران استفاده از ماسک اجباری می‌شود و میزان جریمه عدم استفاده از ماسک به‎زودی مشخص می‌شود.
🔹تاکنون فقط در ادارات و مغازه‌ها ماسک اجباری بود. از وضعیت فعلی خیلی ناراضی هستیم.
"فارس" (1399.7.12)(2020.10.3)(1442.2.15)
0 0
نویسنده : مهدی اقبالی
تاریخ ارسال : 1399/07/12 22:32:02

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 275
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 1013
ادامه مطلب 259
ادامه مطلب 284
ادامه مطلب 221
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 232
ادامه مطلب 214
ادامه مطلب 249