تهران-ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۳مهرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش شب شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۳مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دوخت دامن درس طراحی مدل سازی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه دوم فنی حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی رشته الکترونیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی یادآوری عددهای اول پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه ۱۰علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست ۱  پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف اسلامی: ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف . ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.
0 0
نویسنده : ارشاد محمودی
تاریخ ارسال : 1399/07/12 23:09:08

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 342
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321