دانشمند افتخاری ناسا شوید

اگر به سایت «Planet Patrol» ناسا در راستای کشف و رمزگشایی از سیاره‌های فراخورشیدی بپیوندید، می‌توانید خود را یک دانشمند افتخاری ناسا بنامید. به گزارش آی‌ای، از همین حالا می‌توانید از طریق وب‌سایت «Planet Patrol»، وب‌سایت جدید ناسا که به جست‌وجوی سیاره‌های خارج از منظومه شمسی یا همان سیارات فراخورشیدی اختصاص داده شده است، به ناسا بپیوندید و با کشف سیاره‌های فراخورشیدی جدید، «دانشمند افتخاری» ناسا شوید.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب