کسب درآمد از اشتراک ویدیو

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ضمن اعلام خبر انتشار نتایج جدیدترین «نظرسنجی» این موسسه درباره متقاضیان «بیمه بیکاری» که همچنان بیکار هستند گفت: طبق این نظرسنجی ۵۸.۴درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد «مالک» هستند.
روزبه کردونی با بیان اینکه آگاهی دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش‌های مبتنی بر نظرسنجی،حرکت به سمت هرگونه سیاستگذاری یا مداخله ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد گفت: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی از نوع نظرسنجی را به منظور سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» انجام داده است.وی افزود: موسسه بنا دارد تحلیل هایی را بر پایه این داده های دقیق در اختیار متخصصین و سیاست گذاران حوزه های مرتبط قرار دهد.رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سنجش، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده است گفت: نتایج به دست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند.کردونی ادامه داد: نکته جالب اینکه ۴۰.۴ درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده‌اند. همچنین ۲۱.۲ درصد از پاسخگویان مجرد، ۷۲.۴ درصد متأهل، ۱.۲ درصد همسرشان فوت شده است و ۵.۲ درصد نیز از همسران خود جدا شده‌ اند.
  وی با بیان اینکه  ۲۲.۶ درصد از پاسخگویان دارای قرارداد دائم و ۷۷.۴درصد نوع قراردادشان موقت بوده‌ است گفت: ۱۳.۶ درصد از پاسخگویان قبلا (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و ۸۶.۴ درصد آن‌ها قبلا مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند.همچنین ۷۶.۷درصد از آنها اعلام کرده که خودشان و ۲۳.۳درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.کردونی افزود: براساس این نظرسنجی، ۷۷.۱درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، ۱.۴درصد در بخش کشاورزی و ۲۱.۵درصد در بخش صنعت مشغول بکار بوده اند.وی درباره نوع قرارداد این افراد گفت: ۷۶درصد به صورت تمام‌وقت و ۲۴درصد ساعتی بوده و ۵۸.۲درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند.رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: ۶۱.۹ درصد پاسخگویان، سرپرست خانوار بوده‌ و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها حقوق‌بگیر است.وی افزود: طبق این نظرسنجی ۵۸.۴درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد «مالک» هستند.رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه بیان کرد: اقساط ماهیانه این افراد ۲۵.۵ درصد(بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان)،۲۵درصد (بین یک تا۲ میلیون تومان)،۱۶درصد (کمتر از ۵۰۰هزار تومان)،۱۵.۶ درصد(بدون قسط)،۱۰درصد(بین ۲تا۳ میلیون تومان)، ۴درصد( بین ۳تا ۴میلیون تومان) و ۳.۷ درصد (بیش از ۴میلیون تومان) گزارش شده است.به گفته کردونی همچنین ۸۷.۹درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که «یارانه ۴۵ هزارتومانی» دریافت می‌کنند و ۵۴.۶ درصد نیز «یارانه معیشتی» می‌گیرند.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب