عطر زنانه 21

با وجود کاهش کلی نرخ بیکاری، شمار جوانان بیکار ایتالیایی کماکان در سطح بسیار بالا باقی مانده است.
 در شرایطی که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو هنوز نتوانسته است از پیامدهای ناشی از شیوع کرونا به طور کامل خارج شود، جدیدترین آمار منتشر شده از وضعیت بازار کار این کشور نشان می‌دهد که در دستاوردی بزرگ برای دولت این کشور، نرخ بیکاری در محدوده تک رقمی باقی مانده است.  در دوازده ماه منتهی به ماه آگوست، نرخ بیکاری ایتالیا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۹.۷ درصد رسیده است که کمترین نرخ ثبت شده این کشور از فوریه ۲۰۱۲ و کمتر از نرخ ۹.۸ درصد پیش‌بینی شده قبلی توسط اقتصاددانان است.طی این مدت شمار بیکاران ایتالیایی با ۲۳ هزار نفر کاهش به ۲ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر رسیده است و این در حالی است که جمعیت شاغلین در بازار کار با ۸۳ هزار نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. نرخ اشتغال ایتالیا با ۰.۳ درصد افزایش در ماه می به ۵۸.۱ درصد رسیده است.با وجود این کاهش، نرخ بیکاری جوانان که مربوط به بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است به ۳۲.۱ درصد رسیده است که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری مربوط به جوانان در سطح اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.متوسط نرخ بیکاری ایتالیا در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۹ معادل ۹.۴۷ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده در نوامبر ۲۰۱۴ با ۱۳.۱۰ درصد و پایین‌ترین نرخ ثبت شده مربوط به آوریل ۲۰۰۷ با ۱۳.۱۰ درصد بوده است.از طرف دیگر نرخ بیکاری در همسایه شمالی ایتالیا یعنی اتریش نیز در محدوده تک رقمی بای مانده است؛ به گونه ای که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر با ۱.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۸.۴ درصد رسید. طی این مدت شمار افراد بیکار با ۷۴ هزار و ۸۰۹ نفر افزایش به ۳۴۶ هزار و ۹۰۷ نفر رسید.   متوسط نرخ بیکاری در اتریش طی بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ معادل پنج درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژانویه۲۰۱۶ با ۱۰.۹ درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به اوت۱۹۷۴ با ۰.۵ درصد بوده است.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/07/13 20:37:01

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250