خرید هاست وردپرس و ارزان
♦️شرکتهای ژاپنی دست به دامان آمریکا شدند.
  🔹شرکت سونی و یک تراشه سازی ژاپنی برای صادرات به هواوی از آمریکا درخواست مجوز کرده اند. این درحالی است که بدون این مجوز آنها با کاهش درآمد روبرو خواهند شد.
🔹به گزارش رویترز، شرکت سونی و تراشه سازی کیوکسیا(Kioxia) در ژاپن خواستار مجوز آمریکا برای تامین تجهیزات شرکت هواوی شده اند.در صورتیکه این مجوز تایید شود، شرکت های فناوری دیگر همین روند را دنبال خواهند کرد. (1399.7.13)(2020.10.4)(1442.2.16)
1 0
نویسنده : مهدی اقبالی
تاریخ ارسال : 1399/07/13 22:11:55

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 275
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 1013
ادامه مطلب 259
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 221
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 232
ادامه مطلب 214
ادامه مطلب 249