لوییزیانا: به گفته وکیل مردی در آمریکا، او که به جرم فروش کمتر از یک گرم ماریجوانا به حبس ابد محکوم شده بود، قرار است از زندان آزاد شود.
به گزارش ایندیپندنت، درک هریس که یک سرباز قدیمی ارتش است، سال ۲۰۰۸ به‌دلیل فروش  ۶۹. 0 گرم ماریجوانا (مبلغی به ارزش کمتر از ۳۰ دلار یا ۲۳ پوند) به مأمور مخفی‌ای که تا در منزل او آمده بود، دستگیر شد. او پس از سال‌ها قرار است آزاد شود.
ماری جوانا، شایع‌ترین مواد اعتیادآور بین جوانان
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب