🔺طرح ایران برای پایان درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان
  🔹سخنگوی وزارت خارجه:  ایران تحولات مرزهای غربی را با حساسیت و دقت و در تماس نزدیک با همه طرف‌ها این مساله زیر نظر دارد
🔹ضمن تاکید و احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بر خروج نیروها از شهرهای اشغالی تاکید داریم
🔹ایران طرحی با جزییات را آماده کرده است که با مشورت هر دو طرف، پیگیری می‌شود
🔹ادعای وزیر خارجه عربستان مبنی بر نقض تعهدات ایران در برجام و ضرورت برخورد با تهران خنده‌دارتر از آن است که قابل جواب دادن باشد
🔹به ریاض تذکر می‌دهیم که به تعهدات خود پایبند باشد و اجازه دهد مسیرهای حقوقی و بین‌المللی در مورد فعالیت‌های بعضا پنهان و مخفیانه عربستان در مساله هسته‌ای را پیگیری شود
🔹به نهادهای بین‌المللی اعلام کردیم که عربستان را نسبت به فعالیت‌های خود پاسخگو کنند. (1399.7.14)(2020.10.5)(1442.2.17)
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب