🔺نوبل پزشکی به کاشفان ویروس هپاتیت سی رسید.
  🔹هاروی جی آلتر، مایکل  هیوتن و چارز ام رایس برای کشف ویروس هپاتیت سی موفق به دریافت جایزه  نوبل پزشکی۲۰۲۰ شدند.
"مهر" (1399.7.14)(2020.10.5)(1442.2.17)
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب