اولین گروه از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های گرجستان که پس از شیوع پاندمی کرونا موفق به بازگشت به گرجستان نشده بودند، امروز وارد این کشور شدند. خبرگزاری ایسنا: به گزارش ایسنا، سفارت ایران در تفلیس اعلام کرد: پیرو پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و هماهنگی های انجام شده با وزارت‌خانه‌های خارجه ، آموزش و دانشگاه‌های گرجستان، امروز دوشنبه اولین گروه از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های گرجستان که پس از شیوع پاندمی کرونا موفق به بازگشت به گرجستان نشده بودند، وارد این کشور شدند. در پرواز روز دوشنبه هواپیمایی قشم ایر در نهایت دانشجویانی موفق به عزیمت به گرجستان گردیدند، که اسامی آنها در لیست نهایی اعلام شده از سوی سفارت گرجستان در تهران به هواپیمای قشم ایر قرار داشته است. مجوز صادره از سوی دولت گرجستان در مرحله اول برای دانشجویانی صادر گردیده است که دارای کارت اقامت بوده و اسامی ایشان از سوی دانشگاه ها به وزارت علوم گرجستان اعلام گردیده و در نهایت مورد تایید ستاد مقابله با کرونای این کشور قرار گرفته است. شایان ذکر است، همانگونه که پیشتر اعلام شد، پیگیری و مجوز های کلی بر اساس مذاکرات سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس با دولت گرجستان صورت پذیرفته و ادامه خواهد داشت. لکن بر اساس توافق صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه های ذیربط در گرجستان، جزئیات نحوه حضور دانشجویان و صدور مجوزها منوط به ارائه مدارک از سوی دانشگاه ها و هماهنگی ایشان با وزارت آموزش و علوم گرجستان است. لذا دانشجویان عزیزی که موفق به عزیمت به گرجستان با پرواز روز دوشنبه نشده اند، لازم است در خصوص تکمیل و پیگیری دریافت مجوز خود با دانشگاه محل تحصیل تماس حاصل نمایند تا امکان بازگشت ایشان در پروازهای آتی فراهم آید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس نیز روند مذاکرات و پیگیری های خود را جهت بازگشت سایر دانشجویان ایرانی و رفع موانع حضور در دانشگاه های محل تحصیل از دستگاه های متولی دولت گرجستان، ادامه خواهد داد.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب