جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز سه شنبه ۱۵مهرماه ازشبکه های ۷ و۴ و قران و معارف سیما اعلام شد. خبرگزاری ایسنا: به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جدول برنامه های دروس مدرسه تلویزیونی ایران بدین شرح است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای - پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک -پایه ۱۰ - رشته گرافیک و نقاشی - شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی ) - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی - رشته گرافیک - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠علوم تجربی - تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی - پایه۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی سه شنبه۱۵مهرشبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک سه شنبه ۱۵مهرشبکه قران ومعارف اسلامی: ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب