احمدرضا احمدی شاعر برجسته معاصر روز گذشته ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد. خبرگزاری صبا: احمدرضا احمدی شاعر برجسته معاصر روز گذشته ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد.   احمدرضا احمدی دچار سکته مغزی شد   به نقل از صفحه رسمی، احمدرضا احمدی شاعر معاصر کشور، دیروز یکشنبه ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد و در حال حاضر شرایط سلامتی اش به حالت طبیعی بازگشته است.   طبق گفته پزشکان معالج، خطر همچنان تا ٧٢ ساعت برای بازگشت مجدد سکته وجود خواهد داشت.   به دلیل شرایط کرونا، احمدرضا احمدی در حال حاضر در منزل تحت نظر است و رسیدگی‌های پزشکی در منزل انجام می‌شود.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب