عطر زنانه 13

احمدرضا احمدی شاعر برجسته معاصر روز گذشته ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد. خبرگزاری صبا: احمدرضا احمدی شاعر برجسته معاصر روز گذشته ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد.   احمدرضا احمدی دچار سکته مغزی شد   به نقل از صفحه رسمی، احمدرضا احمدی شاعر معاصر کشور، دیروز یکشنبه ۱۳ مهر دچار سکته مغزی شد و در حال حاضر شرایط سلامتی اش به حالت طبیعی بازگشته است.   طبق گفته پزشکان معالج، خطر همچنان تا ٧٢ ساعت برای بازگشت مجدد سکته وجود خواهد داشت.   به دلیل شرایط کرونا، احمدرضا احمدی در حال حاضر در منزل تحت نظر است و رسیدگی‌های پزشکی در منزل انجام می‌شود.
0 0
نویسنده : ارشاد محمودی
تاریخ ارسال : 1399/07/14 18:03:04

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250