«همایون شجریان» به شایعات درباره وضعیت جسمانی استاد محمدرضا شجریان واکنش نشان داد.وی در این‌باره استوری زیر را منتشر کرد.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب