این روزها که استفاده از ماسک یک امر ضروری است ، برخی از رفتارها نادرست است که باید در مورد آن بیشتر بدانیم.
 برای شما هم شاید اتفاق افناده باشد که از ماسک خود استفاده نادرست کرده باشید. مثلا موقع غدا خوردن ماسک را زیر چانه خود قرار داده اید یا در ماشین آن را آویزان کرده اید ، در ویدئو زیر موارد نادرست رفتارهای اجتماعی امروز نشان داده شده است .

0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب