داده‌های علمی بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران در بستر محاسبات سریع، برای نخستین بار محققان را به چالش می‌کشد.
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نخستین چالش ملی مبتنی بر داده‌های بیوبانکبه عنوان مرکز پیشرو در ارائه‌ خدمات مرتبط با این حوزه، نخستین چالش ملی با عنوان «پیش‌بینی سن بر اساس ویژگی‌های مورفولوژی تصاویر MRI ساختاری در افراد سالم» را برگزار می‌کند. این چالش در راستای رسالت آموزشی و ترویجی آزمایشگاه و با هدف ارائه‌ روش نوین در پیش‌بینی سن افراد بین ۲۰ تا 70 سال با استفاده از تصاویر MRI طراحی شده است. این چالش با داده‌های موجود در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران و با به کارگیری سرور محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، در دو مرحله‌ غیر حضوری و حضوری برگزار می‌شود و محققان با آنالیز این داده‌ها به رقابت خواهند پرداخت.ثبت نام چالش ۵ مهر آغاز شده است. شرکت کنندگان پس از ثبت نام می‌توانند در تاریخ ۱9 مهر داده‌های لازم را که بر وبسایت آزمایشگاه بارگذاری می‌شود، دریافت کنند. این مسابقه در دو مرحله غیرحضوری و حضوری برگزار می‌شود که مرحله‌ نهایی پس از داوری نتایج اولیه، در یکم آذر ۹۹ برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز NBML.ir بخش مسابقات علمی مراجعه کنند.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب