کتاب بابا رجب که امروز رونمایی شد، روایت زندگی شهید رجب محمدزاده است.
کتاب بابا رجب که امروز رونمایی شد، روایت زندگی شهید رجب محمدزاده است.   شهید رجب محمدزاده معروف به بابا رجب سال ۱۳۹۵ به همرزمان شهیدش پیوست، شهیدی که سیرت زیبایی داشت و تمام سال های جانبازی را با صبر و استقامت پشت سر گذاشت، سال هایی که درس های زیادی برای نسل امروز و آیندگان دارد.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب