برای نخستین بار، بشر در تلاش است تا یک محصول را با بیشترین سرعت ممکن برای جهان تولید کند.
 دانشمندان شب و روز کار می‌کنند، دولت‌ها میلیاردی خرج می‌کنند و حتی جاسوس‌ها نیز وارد میدان شده‌اند که به هر نحوی شده است اطلاعات بقیه را بدزدند.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب