🔻سرنوشت پرسپولیس در دست شرقی‌ها
    🔹۲ عضو شرقی کمیته انضباطی AFC برای تصمیم‌گیری در پرونده پرسپولیس - النصر انتخاب شدند و منابع آگاه از صدور رای نهایی تا دوشنبه صادر خبر می‌دهند.
"فارس"
(1399.7.17)(2020.10.8)(1442.2.20)
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب