گروه فرهنگی: درگذشت استاد محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.
کاربران ایرانی توییتر، بعد از شنیدن خبر درگذشت استاد شجریان، با انتشار پست های مختلف، هشتک محمدرضا شجریان را ترند اول توییتر فارسی کردند. 
 یک کاربر توییتر نوشت: بدترین خبری که میشد تو تاریک روشن این عصر پاییزی رو صفحه ی گوشیم ظاهر بشه ... #شجریان
 کاربری دیگر در توییتر نوشت: بی تو چگونه بسر شود.. #شجریان
 یک کاربر دیگر با اشاره به شاعیه درگذشت استاد شجریان در ماه ها و روزهای گذشته نوشت: امیدوار بودم این بارم شایعه باشه.. #شجریان
     
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب