گروه علم و فناوری:ایرباس طرح سه هواپیما را ارائه کرده است که در سال ۲۰۳۵ می‌توانند هواپیماهای واقعی بر اساس آن ساخته شوند.
 این هواپیماها از موتوری استفاده می‌کنند که سوخت آن هیدروژن است.این طرح بر اساس آلودگی صفر عملیاتی خواهد شد و خروجی این هواپیما‌ها بخار آب است.در این طرح، ایرباس سه هواپیما با ظرفیت‌های مختلف ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفری را معرفی کرده که از توربوماشین‌هایی استفاده می‌کنند که در آن هیدروژن محترق می‌شود.یکی از این هواپیماها توربوپراپ و دو هواپیماب دیگر توربوفن هستند.توربوپراپ نوعی موتور توربینی گازی است که در آن از گردش محور کمپرسور برای گرداندن ملخ و ایجاد پیش‌رانش استفاده می‌شود. این نوع موتور‌ها برای هواپیما‌هایی با برد کم و سرعت زیر ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت مناسب و به دلیل مصرف سوخت و تعمیرات ارزان‌ترشان نسبت به موتور‌های توربوفن دارای صرفه اقتصادی هستند.در موتورهای توربوفن یک توربین بزرگ و بعد از آن کمپرسور وجود دارد. توربین بزرگ هوا را به سمت کمپرسور ارسال می‌کند. کمپرسور هوا را با فشار زیاد به محفظه احتراق می‌برد. در محفظه احتراق هوا با هیدروژن می‌سوزد و نیروی لازم برای رانش هواپیما را ایجاد می‌کند.از طرف دیگر، انرژی تولیدشده توربینی را حرکت می‌دهد که نیروی لازم را برای چرخاندن اجزای موتور تأمین می‌کند.برد این هواپیماها بین دو هزار تا چهارهزار کیلومتر با یک بار سوختگیری هیدروژن مایع خواهد بود.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب