عطر زنانه 5

🔺شکست النصر در شکایت از پرسپولیس
  🔹کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت النصر عربستان از پرسپولیس را رد کرد.
🔹به این ترتیب پرسپولیس به عنوان نماینده ایران در دیدار فینال به مصاف فینالیست شرق آسیا خواهد رفت که هنوز مشخص نیست چه تیمی است. (1399.7.18)(2020.10.9)(1442.2.21)
0 0
نویسنده : مهدی اقبالی
تاریخ ارسال : 1399/07/18 16:57:22

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250