🔺جایزه نوبل صلح به برنامه جهانی غذا اهدا شد
  🔹جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۰ به برنامه جهانی غذا اهدا شد.
🔹کمیته نوبل می‌گوید این سازمان در سال‌های گذشته پیکار گسترده‌ای را برای مبارزه با گرسنگی میلیون‌ها نفر در جهان انجام داده است.
"فارس"
(1399.7.18)(2020.10.9)(1442.2.21)
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب