معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: جمعه بازار صنایع دستی با حضور ۱۵۰۰ هنرمند در تپه‌های عباس آباد تهران برپا می‌شود.
پویا محمودیان با تاکید بر اینکه در برگزاری جمعه بازار تابع مصوبه‌های ستاد ملی کرونا خواهیم بود، افزود: ایجاد بازار‌های تخصصی یکی از دغدغه‌های هنرمندان صنایع دستی است بنابراین برای تحقق این درخواست هنرمندان با مشارکت شرکت نوسازی عباس آباد و شرکت سامان دهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران این بازار برگزار می‌شود.
وی تاکید کرد: شرایط و مقررات حضور هنرمندان در جمعه بازار بزودی اعلام خواهد شد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: ۱۵۰۰ هنرمند در ۱۴۰۰ متر مربع فضای مناسب با امکانات کامل آب، برق و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز، هنر‌های دستی خود را عرضه می‌کنند.
محمودیان افزود: تولیدکنندگان صنایع دستی فاخر نیز در جمعه بازار‌ها به عنوان هنرمندان برگزیده معرفی خواهند شد.
وی گفت: قطعا برگزاری جمعه بازار در نمایشگاه دایمی تپه‌های عباس آباد براساس شیوه نامه‌های بهداشتی و مصوبات ستادملی کرونا خواهد بود.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این بازار به منظور حمایت از هنرمندان صنایع دستی که در شرایط کرونا آسیب دیدند و تاکنون نیز بسیاری از نمایشگاه‌ها و بازارچه‌ها تعطیل شد، برگزار می‌شود.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب