عضو هیئت علمی گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به این سوال که ماسک سه لایه، چند ساعت جواب می‌دهد؟ پاسخ گفت.
دکتر علیرضا فاطمی گفت: صرف نظر از علت مرطوب شدن ماسک هر علتی که باعث مرطوب شدن یا خیس شدن ماسک شود تأثیرگذاری ماسک را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در زمانی که باران می‌بارد اگر از خیس شدن ماسک جلوگیری شود می‌توان تا زمان استاندارد که حدود چهار ساعت است، از ماسک استفاده کرد.
دکتر فاطمی اضافه کرد: ماسک‌های فیلتر دار و یا N ۹۵ از ماسک‌های سه لایه ضخیم‌تر هستند و حداکثر زمان استفاده از این ماسک‌ها در صورتی که مرطوب نشده باشند هشت ساعت است.
عضو هیئت علمی گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:‌هر نوع ماسکی چنانچه از صورت برداشته شد مجدد نباید استفاده شود حتی اگر زمان استفاده از آن کمتر از یک ساعت باشد.    
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب