یکی از صنایع جنبی خرما در استان کرمان صنعت بسته بندی است که با گذشت ده‌ها سال، تغییری در ان روی نداده است.
برخی کشاورزان می‌گویند این روش سالهاست که استفاده می‌شود و مشتری پسند نیست.
دبیر انجمن خرمای کشور هم می‌گوید: باید بسته بندی مناسب شکل گیرد و این تغییر در جنس، اوزان و طراحی ضروری است.
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب