ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در مقایسه با بزرگی آن فقط یک تماشاگر کوچک هستیم.
آنچه شما در این گزارش می‌بینید، بخشی از یک داستان نیست؛ بنابراین با ما همسفر شوید تا به دنیای اشیای غول پیکر برویم. در ادامه تصاویری مرتبط با این موضوع را ببینید: پر‌های بسیار بزرگ

تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   خرس‌ها در صفحه تلویزیون حیوانات کوچکی به نظر می‌رسند، ولی این موجودات در واقع بسیار بزرگ هستند. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   این درختان غول پیکر فقط در کوه کلیمانجارو واقع در قاره آفریقا دیده می‌شوند. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   هیچ وقت متوجه نبودم که این تیغه‌های آسیاب بادی چقدر بزرگ هستند. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   به نظر شما کدام قسمت این تصویر شگفت انگیزتر است: اندازه درخت یا سنگ‌های اطراف آن؟ تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   کاکتوس بسیار بزرگ! تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   مطمئنم نمی‌خواهید در نزدیکی یک  کوسه  بسیار بزرگ شنا کنید. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   آن نقطه کوچک سفید در تصویر یک انسان است. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم   اگر تا به حال برگ بزرگتر از یک انسان را ندیده اید، می‌توانید آن را در این تصویر ببینید. تصاویری که با دیدن آنها متوجه می‌شویم در مقایسه با جهان اطرافمان بسیار کوچک هستیم
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب