کسب درآمد از اشتراک ویدیو

1: ابتدا در زمینه desktop یا همان صفحه اصلی ویندوز راست کلیک کرده

2: از منو باز شده روی گزینه (Display settings ) کلیک کنید.

3: در صفحه باز شده روی گزینه ( Advanced display settings ) کلیک کنید

4: مجدد در صفحه جدید که باز می شود روی گزینه ( Display adapter properties for display ) کلیک کنید.

5: حال صفحه جدیدی که باز شده است حاوی اطلاعات کامل در مورد مقدار و مدل گرافیک و مقدار share memory رو در اختیار شما قرار می دهد.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
آموزش ماهی شکم پر ادامه مطلب
https://2ad.ir/a59D5ydU ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب