مکرون: واکسن کرونا تا پیش از پایان سال در دسترس خواهد بود

🔹️ رئیس جمهور فرانسه در اجلاس گروه ۲۰ که به صورت مجازی در ریاض پایتخت عربستان در حال برگزاری است، مدعی شد واکسن کرونا تا قبل از پایان سال جاری در دسترس خواهد بود و رسیدن واکسن کرونا به همه کشورها به ویژه کشورهای فقیر را تضمین خواهد کرد.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب