کسب درآمد از اشتراک ویدیومردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید این قسمت طرف صحبت‌مون با خفت‌گیرهای عزیزه. شما که ضرر می‌رسونیدک، دست‌کم نحوه‌ی فاصله‌ی اجتماعی رو از این آیتم یاد بگیرید.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب