برای تقویت حافظه و یادآوری سریع تر خاطرات، دست‌تان را مشت کنید !👊🏻   ▫️به گفته ی روانشناسان آمریکایی مشت کردن دست راست به مدت ۹۰ ثانیه به شکل گیری حافظه کمک میکند. انجام همین کار با دست چپ هم میتواند فرآیند یادآوری خاطرات را بهبود ببخشد   + دانشمندان بعد از انجام آزمایش بر روی 50 فرد بزرگسال به این نتیجه رسیدند. شرکت کنندگان آزمایش با مشت گره کرده، کلمات یک فهرست بلند بالا را بهتر به خاطر می آوردند.   @Majalepezeshki
2 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/06 21:24:31

پست های مشابه
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 12
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 10
ادامه مطلب 6