قابل توجه برخی هواداران؛ دوباره فریب جریان‌سازی‌ها را نخورید!   برخی هواداران معتقدند اگر قانون و عدالت اجرا شود، استقلال و سایر رقبا، اراجیفی می‌بافند که این تیم حمایت می‌شود و...!!!! این چه طرز فکر غلطی است؟!! چرا اسیر جریان‌سازی‌ها شدید و مسیر را اشتباهی می‌روید؟!!! چرا باید اراجیف رقبا برای مایی که دنبال حق خود هستیم مهم باشد؟!! طرز تفکر هواداران واقعی و با منطق پرسپولیس این است؟!!   یادتان که نرفته، اعضای ذوب‌آهن همین دو سه هفته پیش با مصاحبه‌های پی در پی هواداران پرسپولیس را فریب دادند که ممکن است سرخ‌ها کرونایی شوند! هواداران هم فریب خوردند. پرسپولیس بدون بازی به فینال رفت و پیروز نشد. حالا تخلف‌شان محرز شده و باید مجازات شوند   بار دیگر به هر روشی متوسل شده‌اند تا حق پرسپولیس را بخورند! این بازی باید ۳ بر ۰ شود. از طرف دیگر به ماجرا نگاه کنیم: اگر بازی‌ای که طبق قانون نباید برگزار شود و برگزار شد و پرسپولیس با دست خالی محروم و مصدوم داد چه؟! اگر پرسپولیس اسیر اتفاقات شد و پیروز نشد چه؟! هواداران مانند باشگاه باید روی ۳ بر ۰ شدن و گرفتن حق پرسپولیس اصرار کنند   🆔 @perspolis_fans
2 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/06 21:47:40

پست های مشابه
ادامه مطلب 10
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 6