ماسک زدن بدون فاصله اجتماعی در توقف کووید ۱۹ کافی نیست !😷 ▫️محققان آزمایش کردند که چگونه انواع مختلف ماسک بر انتشار قطرات حامل ویروس کرونا در هنگام سرفه یا عطسه تأثیر می‌گذارد. ▫️در نتیجه به دست آمده مشخص شد هر نوع ماسک آزمایش شده به طور چشمگیری تعداد قطرات پخش شده را کاهش داد. اما در فواصل کمتر از ۱.۸۲ متر، قطرات حاوی کروناویروس می‌توانستند با وجود هر نوع ماسکی، موجب ایجاد بیماری کووید ۱۹ شوند. ▫️یک تک عطسه می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون ذره ریز حامل ویروس باشد. حتی اگر ماسک درصد زیادی از آن ذرات را مسدود کند، اگر آن فرد به فرد ناقل نزدیک باشد، احتمال عبور برخی ذرات از ماسک وجود دارد./مهر @Majalepezeshki
2 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/06 22:16:04

پست های مشابه
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 5
ادامه مطلب 10
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 6