7. اولین نوع اسباب بازی که در تلویزیون تبلیغ شد، کدام بود؟

راهنمایی: شامل نوعی گیاه است.

پاسخ: «آقای کله سیب زمینی» (Mr. Potato Head)
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/24 02:37:01

پست های مشابه
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 3
ادامه مطلب 14
ادامه مطلب 13
چطور ماسک پارچه ای درست کنیم؟ ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 4