داستان سریال نقابداران

سریال نقابداران (Peaky Blinders) در سال 1919 و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است. داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیسشان، تامی شلبی متمرکز است. کارآگاه ویژه چستر کمپل به دستور نیروی شهربانی سلطنتی از بلفست به بیرمنگام فرستاده می‌شود تا شهر را از وجود ارتش جمهوری خواه ایرلند، کمونیست‌ها، گروه‌های خرابکار و جنایتکاران پاک کند.


فصل اول قسمت 6


0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/24 15:46:02

پست های مشابه
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 18
ادامه مطلب 12
ادامه مطلب 13
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 5
ادامه مطلب 5
ادامه مطلب 5
ادامه مطلب 7