پس از انقلاب اسلامی، نخستین‌بار در تاریخ ایران، گازرسانی گسترده به روستا‌ها آغاز شد و بیش از ۱۰ هزار روستا، نعمت گاز دارند.
 ایران، دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل ۱۶ درصد کل ذخایر جهان است. پیش از انقلاب اسلامی، دولت اقدامی جهت گسترش گاز در شهر‌ها انجام نداد و بیشتر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند؛ کمتر از ۵۰ هزار خانه، تنها در ۵ شهر کشور، گاز طبیعی داشتند و به جز یک روستا، هیچ روستایی در سراسر کشور، شامل لوله‌کشی گاز نشد.   پس از انقلاب اسلامی، گازرسانی در صدر اولویت مسئولان انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد ۵۰ هزار خانوار به ۱۴ میلیون خانوار، یعنی ۲۸۰ برابر، افزایش پیدا کرد.     نخستین گازرسانی روستایی     نخستین‌بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستا‌ها آغاز شد و بیش از ۱۰ هزار روستا، نعمت گاز دارند.   ایران از نظر برخورداری از منابع گازی نیز در رتبه سوم جهانی قرار گرفت.  
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/22 15:02:29

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234