صیادان گیلانی تاکنون 912 تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کردند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت: از ابتدای فصل صید تاکنون، صیادان گیلانی 912 تن انواع ماهی استخوانی صید کردند که ماهی کفال با 59 درصد، بیشترین ماهی صید شده است.
اکبر ایلدرم گفت: صیادان گیلانی از فروش این میزان ماهی، 760 میلیارد ریال درآمد کسب کردند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان با اشاره به کاهش 7 درصدی صید از خزر گفت: از این میزان صید ، 537 تن ماهی کفال ، 336 تن ماهی سفید و بقیه سایر گونه ها مانند کپور، سوف، سیم و انواع کولی است.
اکبر ایلدرم همچنین گفت: متوسط سرانه صید هر تعاونی 22 هزار تن است و این میزان صید در 11 هزار و 460 مرتبه پره کشی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه گیلان 49 شرکت تعاونی صید پره دارد گفت: 4 هزار صیاد در گیلان از خزر روزی می خورند.
گیلان 270 کیلومتر نوار ساحلی دارد که از آستارا تا چابکسر امتداد دارد.
 
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/23 11:26:42

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234