عطر زنانه 13

هند از سگ‌های نظامی برای شناسایی وجود کرونا استفاده می‌شود.
در این روش از نژاد‌های مختلف سگ استفاده می‌شود. در بیشتر از ۹۵ درصد موارد تشخیص سگ‌ها درست است.سرهنگ سورندر ساینی (SURENDER SAINI) از آموزش دهندگان سگ در ارتش هند در این رابطه گفت: به تازگی از سگ‌های نظامی برای ردیابی ویروس کرونا استفاده می‌شود. ما از نژاد محلی سگ چیپی پارای (Chippiparai) برای این کار استفاده می‌کنیم. ما برای آموزش سگ‌ها از نمونه‌های ادرار بیماران استفاده می‌کنیم. ما همچنین از نژاد‌های سگ کوکر اسپنیلز (Cocker Spaniels) و لابرادورز (Labradors) هم استفاده می‌کنیم. برای آموزش این نوع سگ‌ها از نمونه‌های عرق بیماران مبتلا به کرونا استفاده می‌شود. ما همچنین برای آموزش آن‌ها تلاش می‌کنیم که از نمونه‌های ادرار بیماران استفاده کنیم.وی افزود: براساس نمونه‌های که تاکنون آزمایش کرده ایم ما به این نتیجه رسیده ایم که قابلیت سگ‌ها برای ردیابی بیماران بیش از ۹۵ درصد است.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/23 15:58:26

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250