خرید هاست وردپرس و ارزان
بر اساس قانون میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.
همه ما با مهریه آشنایی داریم و می‌دانیم که در چه صورت به زن پرداخت می‌شود، اما هنگام عقد ازدواج مهریه یا بصورت عندالمطالبه یا در قالب عندالاستطاعه است.نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تفاوت‌های وجود دارد از نظر حقوقدانان این دو موضوع کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند و هر کدام آثار مخصوص به خود را دارند.اگر مهریه عندالمطالبه باشد پس از وقوع عقد ازدواج و در همان لحظه زن میتواند مهریه خود را از شوهرش بگیرد و مرد مطابق با سند رسمی ازدواج مکلف به پرداخت تمام مهریه مشخص شده است و در صورتی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد میتواند با اثبات ناتوانی مالی به صورت اقساطی مهریه را پرداخت کند.اما در مقابل اگر مهریه به شکل عندالاستطاعه باشد و زن تقاضای دریافت مهریه را کند باید حتماً به اثبات برساند که مرد دارایی و اموال کافی برای پرداخت مهریه او را دارد و در اینجا بر خلاف مهریه عندالمطالبه مرد نباید در دادگاه ثابت کند که قادر به پرداخت مهریه نیست.به طور کلی مهریه عندالاستطاعه امتیازی برای مرد است تا زن تواند او را تحت فشار قرار دهد و هر زمانی که خاص مهریه را از شوهرش دریافت کند.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/23 16:01:17

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 275
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 1013
ادامه مطلب 259
ادامه مطلب 284
ادامه مطلب 221
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 232
ادامه مطلب 214
ادامه مطلب 249