مراحل دودی کردن ماهی را بدانید.
دودی کردن ماهی، فرایندی است که به منظور پختن، مزه‌دار کردن و نگهداری طولانی ماهی یا سایر مواد غذایی انجام می‌شود.   مراحل دودی کردن ماهی را ببینید   مراحل به‌عمل‌آوری این چاشنی به این شکل است که پس از خالی کردن شکم ماهی و قرار دادن آن در استخر نمک با ساقه برنج که در اصطلاح محلی کاه و کلوش گفته می‌شود، به تک چوبی آویزان کرده و با آب شستشو می‌دهند. سپس ماهی را به نسبت کوچک یا بزرگ بودن آن به مدت یک تا دو هفته در اتاق دود آویزان می‌کنند و در کف اتاق، خاک اره می‌ریزند. آتش بر روی خاک اره قرار می‌دهند تا دود از آن بلند شود. بعد از این‌که رنگ ماهی طلایی شکل شد، ماهی را که از سقف آویزان شده، پایین آورده و بر اساس اندازه بسته‌بندی می‌کنند. در این روش با توجه به این‌که آب موجود در ماهی تازه تخلیه می‌شود، وزن ماهی سفید دودی به کمتر از نصف آن قبل از دودی کردن می‌رسد.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/23 16:45:09

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234