پیشرفت و بالندگی صنعت هسته‌ای کشور، ماحصل مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی کشور‌های غربی خصوصا آمریکاست.
علوم بسیار زیادی که اکثر قریب به اتفاقشان از علوم پیچیده و سطح بالای جهانی محسوب می‌شوند، در چهار دهه گذشته در ایران بومی شده‌اند که یکی از شاخص‌ترین آن‌ها، دانش هسته‌ای است؛ دانشی که ثمره اعتماد به جوانان ایرانی است. پیشرفت و بالندگی صنعت هسته‌ای کشور ماحصل مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی کشور‌های غربی و آمریکاست. در سال ۹۹ هم با وجود همه تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا بر ملت ایران، جوانان متخصص اتمی کشورمان باز در مسیر پیشرفت و نوآوری قرار گرفتند، در همین راستا بهمن ماه امسال، ایران در جمع ۶ کشور برخوردار از فناوری انتقال کوانتومی قرار گرفت و مرحله سوم انتقال اطلاعات از طریق کوانتوم با موفقیت در برج میلاد تهران انجام شد. این روش، جدیدترین و پیچیده‌ترین روش انتقال اطلاعات است و از آن به عنوان دومین انقلاب فناوری در جهان یاد می‌شود. در روش انتقال اطلاعات به روش کوانتومی، پیام‌ها به شیوه‌ای امن رمزگذاری و انتقال اطلاعات در مسیر مشخص شده بین دو نقطه مورد نظر انجام می‌شود. سپس پیام مورد نظر توسط کلید کوانتومی رمزگذاری، به مقصد ارسال و در آنجا مجدداً به کمک کلید کوانتومی که به دلیل بهره‌گیری از درهم‌تنیدگی کوانتومی قابل کپی‌برداری و هک نیست، رمزگشایی می‌شود.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/23 18:39:16

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234