عطر زنانه 13

باکتری‌ها از ریتم شبانه‌روزی برای گفتن زمان استفاده می‌کنند.
درک ریتم شبانه روزی و گذر زمان در بسیاری از بخش‌های طبیعت رایج است. حالا تحقیقی جدید از درک این فرایند توسط باکتری‌ها میگوید.   ریتم شبانه‌روزی در کل طبیعت رایج است. این ریتم درحقیقت تنظیم‌کننده فرآیند‌های بدن در یک چرخه ۲۴ ساعته است تا به این شیوه کمکی به ارگانیسم‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی از روز به شب صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری علم و فناوری و به نقل از ifl science، علیرغم اینکه باکتری‌ها حدود ۱۵ درصد از موجودات زنده زمین را تشکیل می‌دهند، اطلاعات کمی در مورد چگونگی تاثیر این فرآیند بر روی آن‌ها وجود دارد.

باکتری‌ها از ریتم شبانه‌روزی برای گفتن زمان استفاده می‌کنند
باکتری‌ها هم گذر زمان را متوجه می‌شوندتحقیقات قبلی نشان داده است که باکتری‌هایی که فتوسنتز می‌کنند دارای ساعت‌های بیولوژیکی هستند که مطابق با انتظار از موجودات زنده متکی به نور است. با اینحال، ریتم شبانه‌روزی باکتری‌هایی که فوتوسنتز نمی‌کنند، یک رمز و راز کشف نشده باقی مانده است. مقاله منشر شده در مجله پیشرفت‌های علوم با مطالعه باکتری «باسیلوس سوبتلیس» (باکتری موجود در خاک) زمینه جدیدی را در این فاز مطالعه ایجاد کرده است.

پروفسور «مارتا مرو» نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه «لودویگ ماکسیمیلانز» در شهر مونیخ دراینباره گفت: «ما برای اولین بار دریافتیم که باکتری‌های غیر فتوسنتزی می‌توانند زمان را مشخص کنند، آن‌ها با خواندن چرخه‌های موجود در نور یا دما محیط کار مولکولی خود با زمان روز تطبیق می‌دهند.»

باکتری «باسیلوس سوبتلیس» دارای برخی از ریتم‌های شبانه روزی بود. اگرچه این باکتری دارای پروتئین هسته‌ای برای ساعت‌های بیولوژیکی که در باکتری‌ها فوتوسنتز کننده است، نیست، اما این باکتری گیرنده‌های نوری با نور آبی و قرمز دارد که می‌تواند به آن در جهت سازگاری طول روز و شب کمک نماید.

باکتری «باسیلوس سوبتلیس» همچنین دارای ژن‌هایی است که دامنه‌های «پاس» را رمزگذاری می‌کند، این دامنه‌ها درحقیقت یک الگوی ساختاری در پروتئین‌هایی است که کلید درگیر‌ها آن‌ها در ساعت‌های شبانه روزی است.

باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم‌ها هستند. تعدادی از آن‌ها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماری‌زا هستند. به‌طور کلی بدون فعالیت آن‌ها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. به‌طور یقین یوکاریوت‌ها از موجودات زنده باکتری مانند به وجود آمده‌اند. باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به‌آسانی، بسیاری از آن‌ها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحتِ کنترل درآورد.

میکروب‌شناسان مطالعهٔ وسیعی دربارهٔ فرایند‌های حیاتی آن‌ها انجام داده‌اند. ساده‌ترین تولید مثل غیر جنسی (تقسیم دوتایی)، تنها در باکتری‌ها دیده می‌شود. در تقسیم دوتایی، باکتری به شرط وجود شرایط مناسب به دو باکتری تقسیم می‌شود. در صورت مساعد نبودن شرایط، باکتری پوشش ضخیمی دور تا دور کروموزوم خود پدیدمی‌آورد که به آندوسپور (هاگ درونی) معروف است.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/23 22:40:34

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1021
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250