عطر زنانه 21

وزیر بهداشت با تشریح جزئیات فوت بیمار مبتلای به ویروس کرونای انگلیسی در کشور خاطرنشان کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری و پرهیز از سهل انگاری راه مقابله با این بیماری است.
دکتر سعید نمکی پس از اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در جمع خبرنگاران، تاکید کرد : در گزارش های قبلی مواردی از ابتلای مسافران ورودی به کشور به ویروس جهش یافته داشتیم که در اسرع وقت این افراد شناسایی و تحت نظارت و درمان قرار گرفتند.   وی با بیان اینکه ویروس ها به ویزا نیاز ندارند افزود: این نگرانی را بارها مطرح کردیم و کمیته های دیدبانی تشکیل و مرزها کنترل شد اما هفته قبل یک مورد ویروس جهش یافته در خیابان وحدت اسلامی تهران و فوت یک خانم 71 ساله اتفاق افتاد که ایشان هیچگونه سابقه سفر نداشت، همسر ایشان هم در محل دیگری کار می کرد.   وزیر بهداشت گفت: دو روز قبل هم اطلاع دادند که هموطن 48 ساله که کشاورز و دامدار بود در آبیک دچار مشکل می شود ، سپس در بیمارستان هشتگرد بستری و متاسفانه فوت می کند.   وی گفت: بررسی هایی که کردیم نشان می دهد که متاسفانه ویروس جهش یافته انگلیسی مبتلا بوده است ، اطرافیانش هم رصد شد و در این رصد اطرافیان هم به موارد مثبت رسیدیم و کل منطقه را قرنطینه کردیم .   آقای نمکی گفت: بیمارستانی که بستری بود تحت پوشش آزمایش های متفاوت قرار دادیم و همینطور در شهرستان های مجاور به لحاظ شیوه نامه ها دستور دادیم و اقدام شد .    وزیر بهداشت تصریح کرد: دیروز همکاران را دعوت کردم جلسات متعددی گذاشتیم و قرار شد که امروز در نشست با روسای دانشگاههای علوم پزشکی داریم شیوه های جدید دنبال شود.   وی خاطرنشان کرد: افزایش مراقبت ها ، آزمایش های تشخیصی و مواردی که به لحاظ فنی لازم است دنبال می کنیم اما واقعیت آن است که چه ویروس جهش یافته چه ویروس قبلی ، برای مبارزه با آن ها راهی جز تشدید فاصله گذاری و رعایت شیوه نامه ها نداریم.    آقای نمکی گفت: همواره بین شیوع و موج بیماری و رعایت نشدن شیوه نامه ها رابطه معنا دار داریم ، انتظار داشتم حتی اگر ویروس جهش یافته هم نیاید ، با این این بی تفاوتی و سهل انگاری ما در اسفند دچار خیز جدید بشویم و بارها هم عرض کرده بودم.   وزیر بهداشت گفت: متاسفانه در خوزستان خیز جدید داریم ، در مازندران افت کرد ولی در برخی استان ها در حال آغاز است.   دکتر نمکی افزود: در گردنه موج سهمگین کرونا هستیم و عزیزان باید رعایت و از سفر و گردهمآیی ها پرهیز کنند. ماه عزیزی است شادی ها را به عزا تبدیل نکنند.   وزیر بهداشت افزود: ویروس جهش یافته چندین برابر قدرت سرایت دارد و متاسفانه برغم ادعای مقامات انگلیسی ، هم بیماری زایی و هم مرگ و میر بالاتری دارد و  جوان ترها را بیشتر گرفتار می کند و آمار فوت ناشی از آن هم بیشتر است.   وی تصریح کرد: امروز بر اساس آماری که داریم جوان ها گرفتار می شوند و متاسفانه بدخیم است و در بیمارستان ها گرفتاری ایجاد می کند.
دکتر نمکی تصریح کرد: همکاری برای آزمایش بیشتر ، رعایت مسایل بهداشتی در مراکز خرید و تجمع باید مورد توجه جدی باشد و امیدوارم با کار سنگینی که شروع کردیم دچار عارضه و حادثه جدید نشویم و اسفند را با سخت گیری بیشتر لااقل بهار و عید خوش تری نسبت به پارسال داشته باشیم.  
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/25 17:52:26

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1021
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250