مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از تسویه بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال خبر داد.
 رضوانی فر گفت: این بدهی دو میلیون یورو بود که تسویه شد/ کاهش شرکت‌های زیان ده در شستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در مراسم رونمایی از ۴۰ قلم داروی جدید شرکت‌های تابعه شستا، گفت: مجموع شرکت‌های زیان ده که در سال ۹۶ برابر ۴۰ شرکت بود به کمتر از ۶ شرکت رسیده است. محمد رضوانی فرافزود: از ابتدای سال ۹۹ هم ۳۳ طرح به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بهره برداری شده است. وی ادامه داد: ۸۰ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان در حال انجام و ۲۵۶ پروژه به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در دست اجرا است. رضوانی فر گفت: پروژه‌های شستا با اولویت و محوریت مناطق محروم و با هدف توسعه و اشتغالزایی پایدار این مناطق اجرا خواهد شد. مدیرعامل شستا افزود: ۳۱ خرداد سال ۹۷، قبل از وزارت آقای شریعتمداری سود خالص شستا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و در ۳۱ خرداد سال ۹۸ به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در ۳۱ خرداد سال ۹۹ به ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیدیم و طبق پیش بینی‌های انجام شده امیدواریم در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سود خالص شستا به۳۲ هزار میلیارد تومان برسد. مدیرعامل شستا ادامه داد: در شرکت‌های زیرمجموعه نزدیک به ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام خواهد شد.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/25 22:44:37

پست های مشابه
ادامه مطلب 21
ادامه مطلب 43
ادامه مطلب 41
ادامه مطلب 50
ادامه مطلب 39
ادامه مطلب 44
ادامه مطلب 44
ادامه مطلب 40
ادامه مطلب 46
ادامه مطلب 57
ادامه مطلب 42
ادامه مطلب 39