عطر زنانه 18

میزان صادرات و واردات در نیمه نخست امسال، ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار بود ضمن اینکه سهم صادرات ۱۳.۵ میلیارد دلار و سهم واردات نیز بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شد.
براساس گزارش نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی و بررسی وضعیت بازرگانی خارجی کشور، صادرات غیرنفتی سال ۹۸ حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار و با وزن ۱۳۴ میلیون و ۱۸ هزار تن بود. سال ۹۷ وزن کالا‌ها ۱۰۸ میلیون و ۱۸۹ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ثبت شد. همچنین میزان واردات در سال گذشته، ۳۵ میلیون و ۳۶۴ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار بود که به ترتیب با رشد ۹.۳ درصدی و ۱.۳ درصدی مواجه شد. براساس این گزارش، صادرات ۳ ماهه اول ۹۹ با رقم ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۴ ممیلیون دلار بسته شد که از لحاظ وزنی ۴۵ درصد کاهش و در ارزش نیز ۴۴ درصد کاهش را ثبت کرد. واردات در این مدت، ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بود که از لحاظ وزنی با رشد ۰.۶ درصدی، اما از لحاظ ارزشی با کاهش ۲۵.۹ درصدی روبرو شد. در صادرات ۳ ماهه دوم نیز در مقایسه با ۳ ماهه نخست شاهد رشد بودیم، اما این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش روبرو شد. از تیر تا شهریور ۲۴ میلییون و ۳۸۹ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شد که از لحاظ وزنی ۱۷.۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۳.۸ درصد کاهش داشتیم. همچنین واردات در ۳ماهه دوم سال ۹۹، حدود ۷میلیون و ۶۰۱ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار بود که به ترتیب با کاهش ۱.۳ درصدی و ۱۶.۲ درصدی روبرو بود. میزان صادرات در تیرماه ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار بود که در این ماه شاهد کاهش وزنی و ارزشی ۱۱ درصدی و ۲۴ درصدی نسبت به فروردین ۹۸ بودیم. در این ماه میزان صادرات غیرنفتی کشور به ۳ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار رسیده بود که کاهش ۱۸ درصدی داشت. مرداد ماه نیز ۲ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار کالا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۲ درصدی روبرو بود. واردات نیز در این مدت ۲ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار با کاهش ۱۸ درصدی ثبت شد. براساس این گزارش، در شهریور ماه امسال، صادرات غیرنفتی با رشد اندک در مقایسه با مرداد ماه به ۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار رسید. ارزش کالا‌های وارداتی نیز در این مدت ۳ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار ثبت شد. این میزان باز هم کاهشی بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصدی کمتر بود. در نیمه نخست امسال حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود. از این میزان سهم صادرات ۴۶ میلیون دلار و سهم واردات نیز ۱۶ میلیون دلار ثبت شد. این آمار همچنین بیانگر، تجارت خارجی ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار در نیمه نخست امسال بود که سهم صادرات ۱۳.۵ میلیارد دلار و سهم واردات نیز بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ثبت رسید.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/26 12:28:08

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1021
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250