عطر زنانه 8

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۴ بهمن سال آبی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ بالغ‌ بر ۹۳ میلیمتر بوده است.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۲۵ میلیمتر) ۲۶درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(۱۵۴ میلیمتر) ۴۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. ضمنا حجم بارش اول مهر تا پایان ۲۴ بهمن معادل ۱۵۳.۲۶۷میلیارد مترمکعب است. امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/27 10:49:33

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250