عطر زنانه 8

حق عزل وکیل، چه موقع برای موکل وجود دارد؟
 بر اساس قانون، تحت شرایطی خاص، موکل توانایی عزل وکیل خود و فسخ قرارداد او را دارد. همه با واژه وکالت بلاعزل و این موضوع قانونی آشنا هستیم و حداقل یک بار به گوش ما خورده است.     حق عزل وکیل از سوی موکل   بر اساس قانون، وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را جهت انجام کاری نایب خود قرار می‌دهد.   این عقد با فوت هر یک از طرفین، استعفای آنها یا در صورت ابتلای یکی از طرفین به جنون، به پایان می‌رسد.   در ماده ۶۷۹ قانون مدنی، وکالت بلاعزل تعریف شده است و بر اساس آن موکل می‌تواند هر گاه که خواست، وکیل خود را عزل کند. البته اگر وکالت وکیل یا عزل نکردن او در شروط ضمن عقد نوشته شده باشد، موکل حق عزل وکیل خود را ندارد.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/27 11:12:16

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250