عطر زنانه 21

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت برقراری امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور، با جذب سرمایه گذاری خارجی به رونق تولید کمک خواهیم کرد.
علی قنبری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: به جای ارائه کمک‌هایی به صورت یارانه به افراد مختلف که فقط سبب افزایش نقدینگی، تورم و کاهش خرید مردم می‌شوند باید سرمایه گذاری، و تولید را افزایش دهیم. وی ادامه داد: پرداخت یارانه به قشر آسیب پذیر بدون توجه به إیجاد اشتغال برای آنها، سبب ازدیاد فقر در جامعه و کاهش رفاه عمومی می‌شود. قنبری گفت: اگر دولت به جای پرداخت یارانه، به دنبال فراهم آوردن امنیت سرمایه گذاری در داخل شود می‌تواند جهش تولید را در داخل کشور ایجاد کند. وی افزود: از طریق سرمایه گذاری‌های کوچک، متوسط و کلان، می‌توانیم از تولید حمایت کرده و رونق را به آن بازگردانیم.
قنبری اضافه کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و همچنین از بین بردن قوانین دست و پا گیر نیز می‌تواند به رونق تولید کمک کند. این کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به تولید کنندگان داخلی گفت: بانک‌ها به جای ارائه وام‌هایی از قبیل وام ازدواج و یا پرداخت وام به أقشار آسیب پذیر، باید اولویت پرداخت وام را به تولید کنندگان بدهد. وی افزود: با ارائه تسهیلات به بخش تولید و رونق این بخش، رفاه اجتماعی افزایش یافته و بدنبال افزایش رفاه اجتماعی، شرایط ازدواج نیز فراهم می‌شود. این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص جبران کسری بودجه دولت در سال آینده گفت: دولت باید برای جبران کسری بودجه، هزینه‌های خود را کاهش داده و به درآمد‌های پایداری، چون مالیات و درآمد‌های ناشی از سرمایه گذاری خارجی روی بیاورد و به ایرانیان خارج از کشور نیز مجال سرمایه گذاری در کشور بدهد. وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس به جایی برسند که در سال آینده شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید و بدنبال آن، جهش تولید را شاهد باشیم.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/27 15:20:19

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250